מתנד אוסילטור (AO)

המתנד המדהים (Awesome Oscillator) הוא אינדיקטור המשמש למדידת תנופת השוק. AO מחשבת את ההפרש בין 34 תקופות ל -5 תקופות ממוצע נע פשוט. הממוצעים הנעים הפשוטים שעושים בהם שימוש אינם מחושבים באמצעות מחיר הסגירה אלא נקודות האמצע של כל בר. AO משמש בדרך כלל לאישור מגמות או לחיזוי היפוכים אפשריים.

מקור:
tradingview.com

שיתוף

מטבע קריפטו

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds