ניתוח נרות

ניתוח נרות מתמקד בנרות בודדים, זוגות או לכל היותר שלשות, כדי לקרוא סימנים לאן השוק הולך. ההנחה העומדת בבסיסה היא שכל המידע הידוע כבר בא לידי ביטוי במחיר. הטכניקה משולבת בדרך כלל עם תמיכה והתנגדות. כל נר מכיל מידע על 4 מחירים: הגבוה, הנמוך, הפתוח והסגור. גוף הנרות משקף את תנועת מחיר נטו בין הפתיחה לסגירה ואילו הפתילות מראות היפוכים שהתרחשו במסגרת הזמן של הנר.

מקור:
tradingview.com

שיתוף

מטבע קריפטו

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds