אוסליטור מחיר מופרע (DPO)

מתנד ה Detrended Price (DPO) משמש להסרת מגמה מהמחיר. זה נעשה על מנת לזהות ולבודד מחזורים לטווח הקצר. ה- DPO אינו מתיישב בדרך כלל עם המחירים העדכניים ביותר. זה מתקזז מצד שמאל (העבר) מה שמסייע בהסרת המגמה הנוכחית. מכיוון שהיא מקוזזת לעבר, ה- DPO אינו נחשב מתנד תנופה. זה מודד רק מחירי עבר מול ממוצע נע פשוט כדרך לאמוד את הטווח הגבוה / הנמוך של המחזור כמו גם את משך הזמן האופייני.

מקור:
tradingview.com

שיתוף

מטבע קריפטו

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds