מדד תנועה כיווני (DMI)

מדד התנועה הכיוונית (DMI) הוא למעשה אוסף של שלושה אינדיקטורים נפרדים המשולבים לאחד. תנועה כיוונית מורכבת ממדד הכיוון הממוצע (ADX) מתנד כיוון פלוס ( DI) ומתנד כיוון מינוס (DI-). מטרתה של DMI היא להגדיר האם קיימת מגמה או לא. זה בכלל לא לוקח כיוון בחשבון. שני המתנדים האחרים ( DI ו DI-) משמשים להשלמת ה- ADX. הם משרתים את המטרה של קביעת כיוון המגמה. על ידי שילוב של שלושתם, למנתח הטכני יש דרך לקבוע ולמדוד את חוזק המגמה כמו גם את כיוונו.

מקור:
tradingview.com

שיתוף

מטבע קריפטו

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds