ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA)

ממוצעים נעים מציגים את המחיר הממוצע של מכשיר פיננסי בפרק זמן מוגדר. עם זאת, ישנם כמה סוגים שונים של ממוצעים נעים. הם בדרך כלל נבדלים זה מזה באופן בו משקללים נתונים שונים או במשמעותם. ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA) דומה מאוד (והוא סוג של) ממוצע נע משוקלל. ההבדל העיקרי עם ה- EMA הוא שנתונים ישנים לעולם אינן שומרות את הממוצע. כדי להבהיר, נתונים ישנים שומרות על מכפיל (אם כי יורד לכמעט 0) גם אם הן מחוץ לסדרת הנתונים שנבחרה.

מקור:
tradingview.com

שיתוף

מטבע קריפטו

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds