ערוצי קלטנר (KC)

מתנד ערוצי Keltner (KC) הוא אינדיקטור רצועתי הדומה לרצועות בולינגר ומעטפות ממוצעות נעות. הוא מורכב ממעטפה עליונה מעל קו אמצע וכן מעטפה תחתונה מתחת לקו האמצעי. הקו האמצעי הוא ממוצע נע של מחיר בפרק זמן מוגדר על ידי המשתמש. בדרך כלל משתמשים בממוצע נע פשוט או בממוצע נע אקספוננציאלי. המעטפות העליונות והתחתונות (מוגדרות על ידי המשתמש) מוגדרות במרחק טווח הקו האמצעי. זה יכול להיות מכפיל של הטווח הגבוה / הנמוך היומי, או שכיח יותר - מכפל של הטווח האמיתי הממוצע.

מקור:
tradingview.com

שיתוף

מטבע קריפטו

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds