שיעור השינוי (ROC)

מתנד קצב השינוי (ROC) הוא מתנד מומנטום. הוא מחשב את אחוז השינוי במחיר בין תקופות. ROC לוקח את המחיר הנוכחי ומשווה אותו לתקופות "n" (מוגדר על ידי המשתמש) קודמות. הערך המחושב מסומן ואז משתנה מעל ומתחת לקו אפס. אנליסט טכני רשאי להשתמש ב- Rate of Change (ROC) לצורך זיהוי מגמה וזיהוי תנאי קניות יתר ומכירות יתר.

מקור:
tradingview.com

שיתוף

מטבע קריפטו

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds