אוסילטור סטוקסטיק

מתנד Stochastic הוא מתנד מומנטום לטווחים. מתנד Stochastic נועד להציג את מיקום הסגירה בהשוואה לטווח הגבוה / הנמוך לאורך מספר תקופות מוגדר על ידי המשתמש. בדרך כלל, מתנד Stochastic משמש לשלושה דברים: זיהוי רמות של קניות יתר ומכירות יתר, איתור סטיות וזיהוי קביעות או אותות של שוורים ודובים.

מקור:
tradingview.com

שיתוף

מטבע קריפטו

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds