אוסילטור אולטימטיבי (AO)

המתנד האולטימטיבי (UO) הוא כלי ניתוח טכני המשמש למדידת מומנטום על פני שלוש מסגרות זמן שונות. הבעיה עם מתנדבי תנופה רבים היא שאחרי התקדמות מהירה או ירידה במחיר, הם יכולים ליצור איתותי סחר שגויות שונות. לדוגמא, לאחר עליית מחירים מהירה, יתכן כי אות סטייה דובי יציג את עצמו, אולם המחיר ממשיך לעלות. מתנד האולטימטיבי מנסה לתקן זאת על ידי שימוש במסגרות זמן מרובות בחישובו לעומת מסגרת זמן אחת בלבד, מה שמשתמשים ברוב מתנדי המומנטום האחרים.

מקור:
tradingview.com

שיתוף

מטבע קריפטו

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds