תנודתיות

מתנדים המבוססים על תנודתיות הם כלי ניתוח טכני בעלי ערך אשר בוחנים את השינויים במחירי השוק במהלך פרק זמן מוגדר. ככל שהמחירים משתנים מהר יותר, כך התנודתיות גבוהה יותר. ככל שהמחירים איטיים יותר, כך התנודתיות נמוכה יותר. זה ניתן למדידה וחישוב על בסיס מחירים היסטוריים ויכול לשמש לזיהוי המגמה. הוא גם בדרך כלל מאותת אם השוק הוא בקניית יתר או במכירת יתר (כלומר מחיר גבוה מדי או נמוך מדי ולא מוצדק), דבר אשר יכול להצביע על השתהות או היפוך של המגמה.

מקור:
tradingview.com

שיתוף

מטבע קריפטו

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds