ווליום

מתנדים מבוססי ווליום מספקים מידע על כמות החוזים שנסחרו או החוזים הנסחרים. זה אחד מסוגי המתנדים הבודדים המבססים את ערכם לא רק על פי המחיר.Volumeלחלוטין גם תלוי בתקופה שנבחרה. כמות נייר הערך הנסחר בכל זמן נתון יכול לתת אינדיקציה האם המגמה עשויה להימשך או להתהפך. זה מציג באיזה מחירים סוחרים פותחים את ההעסקאות שלהם. עלייה בנפח בדרך כלל קודמת למגמה המתפתחת וירידה בנפח בדרך כלל תגיע לקראת סיום המגמה.

מקור:
tradingview.com

שיתוף

מטבע קריפטו

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds