ממוצע נע משוקלל (WMA)

ממוצעים נעים מציגים את המחיר הממוצע של מכשיר פיננסי בפרק זמן מוגדר. עם זאת, ישנם כמה סוגים שונים של ממוצעים נעים. הם בדרך כלל נבדלים זה מזה באופן בו משקללים נתונים שונים או במשמעותם. ממוצע נע משוקלל (WMA) דומה לממוצע הנע הפשוט (SMA), אלא שה- WMA מוסיף משמעות לנקודות נתונים עדכניות יותר. לכל נקודה בתוך התקופה מוקצה מכפיל (המכפיל הגדול ביותר עבור נקודת הנתונים החדשה ביותר ואז יורד לפי הסדר) המשנה את המשקל או המשמעות של נקודת הנתונים הספציפית. ואז, ממש כמו ה- SMA, ברגע שנוספת נקודת נתונים חדשה להתחלה, נקודת הנתונים הישנה ביותר נזרקת החוצה.

מקור:
tradingview.com

שיתוף

מטבע קריפטו

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds