Garis Maju/Menurun

Advance/Decline Line merupakan penunjuk keluasan pasaran yang menunjukkan darjah penyertaan stok individual dalam pasaran yang meningkat atau merosot. Ia berfungsi dengan menolak jumlah stok yang merosot daripada jumlah stok yang meningkat. Penunjuk ini akan mengumpulkan perbezaan ini yang juga dikenali net advance untuk tempoh masa tertentu dengan menambahkan perbezaan antara jumlah stok merosot dan meningkat berbanding dengan nilai penunjuk sebelum ini. Ia boleh digunakan untuk menentukan kekuatan trend kerana trend akan lebih kuat jika terdapat lebih banyak stok yang menyertai. Pedagang akan mencari divergence untuk mengenalpastikan kebalikan trend yang berpotensi. Penunjuk ini paling sesuai digunakan dengan teknik analisis lain.

Sumber:
tradingview.com

Perkongsian

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds