Kuasa Bears

Bears Power direka oleh Alexander Elder. Ia akan mengukur perbezaan antara harga terendah dan Exponential Moving Average (EMA) 13 hari dan diplotkan sebagai histogram. Apabila Bears Power bawah sifar, ia bermaksud penjual dapat mendorong harga bawah EMA. Apabila Bears Power atas sifar, ia bermakna pembeli dapat mendorong harga terendah atas EMA. Bears power merupakan oscillator yang mempunyai nilai asas 0 dan tiada had bawah atau atas. Penunjuk ini selalu digunakan dengan isyarat-isyarat lain.

Sumber:
tradingview.com

Perkongsian

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds