Commodity Channel Index (CCI)

The Commodity Channel Index (CCI) merupakan ayunan momentum yang digunakan dalam analisis teknikal untuk mengukur variasi instrumen daripada min statistik. CCI amat terkenal dan digunakan secara meluas disebabkan oleh keserbabolehannya. Ia ayunan tanpa terikat penuh dan tidak mempunyai had tinggi mahupun rendah. CCI sering digunakan untuk mencari pembalikan dan juga perbezaan. Pada asalnya, penunjuk ini dicipta untuk mengenalpasti trend di dalam komoditi, namun begitu, ianya digunakan secara meluas dalam pelbagai instrumen kawangan.

Sumber:
tradingview.com

Perkongsian

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds