Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA)

Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) merupakan moving average pintar yang dicipta oleh Perry Kaufman. Penunjuk ini adalah berasaskan Exponential Moving Average (EMA) dan peka terhadap trend dan kemeruapan harga. Ia akan mengikut harga secara dekat apabila gangguan bunyi sedikit manakala ia akan membuangkan gangguan bunyi apabila harga turun naik. Seperti kesemua moving averages, KAMA digunakan untuk menggambarkan trend. Harga juga boleh melantun daripada KAMA yang juga berfungsi sebagai sokongan dan rintangan dinamik. Penunjuk ini selalu digunakan dengan isyarat dan teknik analisa yang lain.

Sumber:
tradingview.com

Perkongsian

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds