Price/Earnings Ratio (P/E Ratio)

Nisbah Harga/Pendapatan (Nisbah H/P) adalah penunjuk yang merancang harga saham syarikat dibahagikan dengan perolehan sesaham (EPS). Ini adalah ukuran popular yang boleh digunakan untuk melihat sama ada stok dinilai dengan adil, terlebih nilai atau terkurang nilai. Tafsiran am ialah syarikat yang mempunyai Nisbah P/E yang tinggi dijangka mempunyai pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi pada masa akan datang. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa nisbah ini tidak semestinya digunakan untuk dirinya sendiri. Ia boleh digunakan untuk membandingkannya dengan beberapa syarikat yang berbeza untuk mengukur nilai.

Sumber:
tradingview.com

Perkongsian

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds