Put/Call Ratio (PCR)

Nisbah Put/Call (PCR) adalah penunjuk yang plot volum put dibahagikan dengan volum call. Opsyen put memberi pemilik hak untuk menjual jumlah tertentu sesuatu sekuriti dasar pada harga tetap dalam tempoh masa yang ditetapkan. Mereka boleh digunakan jika anda mengharapkan penurunan. Opsyen call memberi hak kepada pemilik untuk membeli jumlah tertentu sekuriti dasar pada harga tetap dalam tempoh masa yang ditetapkan. Mereka boleh digunakan jika anda mengharapkan kemaraan. Sekiranya nilai PCR lebih tinggi daripada 1, ini bermakna volum put lebih tinggi daripada volum call.

Sumber:
tradingview.com

Perkongsian

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds