Volum

Petunjuk berasaskan volum memberi maklumat mengenai jumlah kontrak atau lot yang diniagakan. Ia merupakan salah satu daripada beberapa jenis penunjuk yang mengasaskan nilai bukan semata-mata kepada harga. Volum bergantung kepada masa terpilih. Nilai sekuriti yang di dagangkan pada satu masa tertentu boleh memberikan indikasi samada arah aliran akan kekal berterusan atau akan bertukar. Ini menunjukkan di mana harga pedagang akan meletakkan pada masa bukaan dagangan. Pertambahan volum selalunya akan mendahului arah aliran yang baru bermula dan penurunan volum selalunya akan mendahului arah aliran yang akan berakhir.

Sumber:
tradingview.com

Perkongsian

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds