Linia Akumulacji / Dystrybucji (ADL)

Linia akumulacji/dystrybucji (ADL) to wskaźnik impetu zaprojektowany jako narzędzie do mierzenia podaży i popytu w odniesieniu do danego instrumentu. Cel ten wskaźnik realizuje poprzez analizę ruchów na rynku, innymi słowy określa, czy mają one charakter akumulacyjny (kupno), czy dystrybucyjny (sprzedaż). Te informacje przedstawia się graficznie w postaci wykresu wolumenu przepływów pieniężnych dla wybranych przedziałów czasowych. Wskaźnik ADL jest w stanie wskazać dywergencję pomiędzy wolumenem a aktualną ceną i tym samym potwierdzić trend rynkowy bądź wskazać na przyszłe odwrócenie obowiązującego trendu.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds