Linia Spadków Wzrostów

Linia A/D (linia wzrostów/spadków) to wskaźnik z grupy wskaźników opisujących szerokość rynku. Obrazuje on ilościowy udział wybranych akcji we wzrostach i spadkach danego rynku. Wskaźnik ten tworzy się dla wybranego zakresu czasowego poprzez dodawanie do siebie różnic pomiędzy liczbą akcji rosnących i akcji malejących dla kolejnych periodów. Linia A/D może być stosowana do potwierdzania siły trendu, gdyż wraz ze wzrastającą liczbą akcji na rynku wzrasta siła trendu ogólnego i vice versa. Dywergencje wskaźnika sygnalizują potencjalne odwrócenia trendu. Linia A/D daje najlepsze efekty, gdy stosowana jest w połączeniu z innymi technikami analitycznymi.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds