Wskaźnik Advance/Decline

Wskaźnik Advance/Decline to podstawowy wskaźnik szerokości rynku, który porównuje liczbę walorów o rosnącej cenie z liczbą walorów o malejącej cenie. Wyraża się on wzorem: liczba walorów rosnących / liczba walorów malejących. Wskaźnik ten stosuje ten same serie danych (walory rosnące i malejące), co linia A/D z tą różnicą, że zamiast odejmować je od siebie, przedstawia ich stosunek. Wskaźnik ten stosowany jest do identyfikacji szerokości ruchów na rynku. Często uzupełnia się go o średnią kroczącą, mającą na celu wygładzenie danych oraz pomoc w ocenie kierunku wskaźnika. Narzędzie to może być stosowane do identyfikacji sytuacji wykupienia/wyprzedania rynku. Należy mieć na uwadze, że wskaźnik Advance/Decline nie może przyjmować wartości ujemnych oraz fakt, że najlepsze efekty daje on w połączeniu z innymi technikami analitycznymi.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds