Linia wolumenu A/D

Linia wolumenu A/D to rynkowy wskaźnik kumulatywny, podobny w budowie Linii A/D (linia spadków/wzrostów) z tą różnicą, że zamiast wyliczania różnicy pomiędzy ilością akcji rosnących i spadających, wskaźnik tek wylicza różnicę wolumenów tych akcji. Wskaźnik ten sumuje kolejne wyliczane różnice wolumenów dając tym samym aktualny obraz wolumenu obrotów. Wskaźnik ten stosowany może być do potwierdzania siły trendu. Wzrastająca linia wolumenu A/D wskazuje na presję popytu i vice versa. Traderom zaleca się wypatrywanie dywergencji, gdyż może ona stanowić potencjalny sygnał zmiany trendu. Wskaźnik ten poleca się stosować w kombinacji z innymi technikami analitycznymi.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds