Wskaźnik Armsa (TRIN)

Wskaźnik Armsa (TRIN) to oscylator z grupy wskaźników szerokości rynku opracowany przez Richarda Armsa. Narzędzie to znane jest również pod nazwą Trading Index (stąd skrót TRIN). Wskaźnik ten obrazuje relację walorów rosnących i malejących do sumarycznego wolumenu obrotów poprzez podzielenie wskaźnika Advance/Decline przez stosunek wolumenów akcji rosnących do akcji malejących. Rosnące wartości wskaźnika wskazują na słabość rynku i vice versa. Wartość wskaźnik równa 1 jest kluczowa, a wszelkie przecięcia tej wartości generują sygnały. Wartości wskaźnika powyżej 1 informują, że akcje malejące mają przewagę w kontekście wolumenu obrotów i vice versa. Wskaźnik te może być stosowany w celu identyfikacji sytuacji wykupienia/wyprzedania rynku, przy czym najlepsze rezultaty daje w połączeniu z innymi technikami analitycznymi.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds