Average True Range (ATR)

Średni prawdziwy zakres zmiany (ATR) to narzędzie stosowane w analizie technicznej w celu mierzenia zmienności cen. W przeciwieństwie do wielu popularnych wskaźników, ATR nie stosuje się do wyznaczania kierunku ruchu ceny. Jest to raczej narzędzie służące jako miara zmienności ceny, zwłaszcza zmienności spowodowanej lukami cenowymi lub zmianą limitów.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds