Awesome Oscillator (AO)

Oscylator Awesome (AO) jest to wskaźnik używany do wyznaczania impetu. AO wylicza różnicę pomiędzy dwiema prostymi średnimi kroczącymi: 34-okresową i 5-okresową. Obliczenia tych prostych średnich kroczących dokonuje się nie na podstawie ceny zamknięcia, lecz w oparciu o medianę cen z każdego słupka. AO stosuje się zazwyczaj w celu potwierdzenia trendu oraz prognozowania potencjalnych punktów zwrotnych.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds