Oscylator siły niedźwiedzi

Oscylator siły niedźwiedzi (Bears Power oscillator) to wskaźnik techniczny stworzony przez Alexandra Eldera. Mierzy on różnice pomiędzy najniższą ceną a 13-dniową wykładniczą średnią kroczącą (EMA) i przedstawia ją w postaci histogramu. Jeśli wskaźnik generuje wartości poniżej zera oznacza to, iż sprzedający byli w stanie zbić cenę poniżej wartości wskazywanej przez EMA. Jeśli natomiast wskaźnik generuje wartości poniżej zera jest to informacja, że kupujący byli w stanie podbić cenę powyżej wartości wskazywanej przez EMA. Wskaźnik siły niedźwiedzia to oscylator nieograniczony zakresem o wartości bazowej 0, bez górnej i dolnej granicy wahań. Wskaźnik ten najczęściej stosuje się w kombinacji i innymi sygnałami.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds