Wskaźnik zmienności Chaikina

Wskaźnik zmienności Chaikina (CHV) to narzędzie opracowane przez Marka Chaikina. Mierzy on zmienność badając szczyty i dołki cenowe w wybranym zakresie czasowym. Obliczanie tego wskaźnika dokonywane jest w oparciu o wykładniczą średnią kroczącą (EMA), choć w uproszczeniu można powiedzieć, że im większa różnica pomiędzy szczytami i dołkami, tym z większą zmiennością cenową mamy do czynienia. Wskaźnik ten może być stosowany na szereg różnych sposobów do prognozowania potencjalnych zmian trendu (w przypadku sukcesywnego zmniejszania się zmienność z dłuższym okresie) lub do oceny ryzyka (w przypadku nagłych skoków zmienności, co może wskazywać na nerwowość graczy na rynku). CHV jest najczęściej stosowany w połączeniu z innymi sygnałami i technikami analitycznymi.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds