Wskaźnik wolumenu skumulowanego (CVI)

Wskaźnik wolumenu skumulowanego (CVI) to potężne narzędzie z grupy wskaźników szerokości rynku, pomocne w określaniu kierunku przepływów pieniężnych (wypływy kapitału z rynku/napływy kapitału na rynek). Informacja ta może być przydatna do identyfikacji trendu na rynku. Wskaźnik ten jest podobny w budowie do wskaźnika równowagi wolumenu (OBV) z tą różnicą, że CVI w obliczeniach stosuje rzeczywiste wzrosty i spadki wolumenu w miejsce założenia, iż wolumen rośnie/spada w momencie osiągnięcia przez cenę zamknięcia wartości wyższej/niższej, niż poprzednia cena na zamknięciu. Kiedy wartości wskaźnika maleją, mamy do czynienia z rynkiem niedźwiedzia i vice versa. Narzędzie to może być pomocne w identyfikacji dywergencji, które w efekcie mogą wskazać punkty zwrotne na rynku. Wskaźnik ten może byś stosowany w połączeniu z innymi technikami analitycznymi.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds