Wskaźnik DeMarker (DeM)

Wskaźnik DeMarker (DeM) to narzędzie analizy technicznej opracowane przez Toma DeMarkera, które służy do mierzenia popytu na dany instrument. Pomiar ten dokonywany jest poprzez porównanie cen maksymalnych z obecnego okresu do cen z okresów wcześniejszych. Wskaźnik ten ma charakter oscylatora zbudowanego z pojedynczej linii o zakresie wahań od 0 do 1 (wartość bazowa wynosi 0.5). Przyjmuje się, że wartość 0.7 oznacza poziom wykupienia, natomiast wartość 0.3 to poziom wyprzedania. Na tych poziomach oczekuje się odwróceń trendu, co nadaje temu wskaźnikowi charakter wskaźnika wyprzedającego. Narzędzie to stosuje się najczęściej w kombinacji z innymi sygnałami.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds