Beztrendowy oscylator cenowy (DPO)

Beztrendowy oscylator cenowy (DPO) stosowany jest do eliminacji trendu w analizie ceny danego instrumentu. Taki zabieg ma na celu identyfikację i wyodrębnienie krótkoterminowych cykli cenowych. Zakres typowego DPO nie jest dopasowany do ostatnich zmian ceny - przedział czasowy jest przesunięty w lewo (przeszłość), co pozwala na wyeliminowanie obecnego trendu. Z powodu tego właśnie przesunięcia DPO nie jest zaliczany do grupy wskaźników impetu. Służy on do mierzenia zakresu szczyt/dołek oraz typowego okresu trwania cyklu poprzez analizę przeszłych cen w odniesieniu do prostej średniej kroczącej.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds