Kanały Donchiana (DC)

Kanały Donchiana (DC) to wskaźnik stosowany w analizie technicznej do wyznaczania zmienności kursów na rynkach. DC to wskaźnik o charakterze wstęgowym, podobnie jak Wstęgi Bollingera. Wskaźniki te, oprócz określania zmienności na danym rynku, stosowane są przede wszystkim w celu identyfikacji potencjalnych przełamań lub sytuacji wykupienia/wyprzedania rynku, co ma miejsce w przypadku osiągnięcia przez cenę górnej bądź dolnej wstęgi. Wskaźnik generuje odpowiednie sygnały jeśli zaistnieją któreś z powyższych okoliczności.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds