Wskaźnik Swobody Ruchu (EOM)

Wskaźnik swobody ruchu (EOM) to oscylator oparty na wolumenie. Jego konstrukcja ma na celu mierzenie zależność pomiędzy ceną i wolumenem oraz przedstawienie tej zależności w postaci oscylatora przyjmującego wartości dodatnie lub ujemne. EOM fluktuuje powyżej i poniżej linii zero. Wskaźnik ten służy do wyznaczania tzw. swobody ruchu ceny. Kiedy EOM przyjmuje wartości dodatnie, ceny rosną relatywnie swobodnie. Natomiast gdy wartości EOM są ujemne, ceny spadają relatywnie swobodnie.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds