Oscylator Gator

Oscylator Gator został opracowany przez Billa Williamsa i jest ściśle związany ze wskaźnikiem Alligator. Przedstawia on graficznie dywergencję pomiędzy trzema liniami Alligatora za pomocą dwóch histogramów. Histogram powyżej linii bazowej obrazuje dywergencję pomiędzy liniami niebieską i czerwoną, natomiast histogram poniżej linii bazowej dywergencję pomiędzy liniami czerwoną i zieloną. Oscylator ten sprawdza się najlepiej na rynkach z trendem. Ponieważ jest to prosty wskaźnik, może być używany w parze z Alligatorem tworząc tym samym jeden samodzielny wskaźnik, choć para ta może być stosowana także z powodzeniem stosowana w kombinacji z innymi technikami analitycznymi.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds