Kanały Keltnera (KC)

Kanały Keltnera (KC) to wskaźnik wstęgowy podobny do wstęg Bollingera i kopert średnich kroczących. Wskaźnik ten składa się linii środkowej oraz górnej i dolnej koperty (odpowiednio powyżej i poniżej linii środkowej). Linię środkową stanowi średnia ruchoma ceny dla zdefiniowanego przez użytkownika przedziału czasowego - powszechnie stosuje się prostą bądź wykładniczą średnią ruchomą. Górna i dolna koperta znajdują się w ściśle określonej odległości od linii środkowej, obliczonej przez zastosowanie wybranego wskaźnika i mnożnika (mnożnik ten dobiera użytkownik). Jako wskaźnik stosować można zakres zmienności dziennej ceny, choć najczęściej stosuje się średnią zasięgu rzeczywistego (ATR).

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds