Wskaźnik Know Sure Thing (KST)

Wskaźnik Know Sure Thing (KST) to oscylator impetu bazujący na Wskaźniku Zmiany (ROC). Narzędzie to wykorzystuje cztery proste średnie kroczące do wygładzania ROC z czterech wybranych zakresów czasowych. Wartości KST oscylują wokół linii zero, przyjmując wartości dodatnie lub ujemne. Linią sygnału jest linia SMA samego wskaźnika. KST w istocie mierzy impet czterech osobnych cykli cenowych. Analitycy techniczni posługują się informacjami otrzymanymi przy pomocy tego wskaźnika w celu identyfikacji dywergencji, poziomów wykupienia/wyprzedania oraz przecięć. Wskaźnik ten najczęściej stosowany jest w połączeniu z innymi sygnałami.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds