Paraboliczny Stop and Reverse (PSAR)

System paraboliczny SAR (Stop and Reverse) to narzędzie analizy technicznej służące do identyfikacji potencjalnych punktów odwrócenia trendu po osiągnięciu przez cenę linii obrony. Skrót SAR w nazwie paraboliczny SAR oznacza właśnie "zatrzymanie i odwrócenie" (ang. Stop and Reverse). Obliczone wartości wskaźnika po naniesieniu na wykres tworzą parabolę, która przypadku hossy na rynku znajduje się pod wykresem ceny, a w przypadku bessy - nad wykresem ceny.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds