Wskaźnik Cena/Zysk (P/E Ratio)

Wskaźnik P/E (Cena/Zysk) to wskaźnik obrazujący stosunek zysku netto z pojedynczej akcji (Zysk na akcję, ang. EPS) do ceny rynkowej pojedynczej akcji. Jest to popularna miara obrazująca sytuację danych akcji na rynku - czy są godziwie wycenione, przewartościowane lub niedowartościowane. Przyjmuje się, że spółka o wysokim wskaźniku P/E charakteryzuje się lepszą perspektywą wzrostu jej zysków. Ważnym jest by uświadomić sobie, że wskaźnik ten powinien być raczej stosowany w połączeniu z innymi narzędziami analitycznymi, choć może być z powodzeniem stosowany w celu porównania wartości rynkowych większej liczby spółek.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds