Oscylator Ceny (PPO)

Oscylator cenowy (PPO) to narzędzie analizy technicznej stosowane do mierzenia impetu rynkowego. Konstrukcja tego wskaźnika zbliżona jest do wskaźnika MACD. MACD wykorzystuje dwie średnie kroczące o różnych okresach (które są wskaźnikami opóźnionymi) do identyfikacji kierunku oraz czasu trwania trendu. Następnie w analizie wylicza się różnicę pomiędzy linią tych dwóch średnich kroczących (linia MACD), a linią EMA tych dwóch średnich (linia sygnału) oraz opisuje się tę różnicę za pomocą histogramu, którego wartości oscylują wokół linii zero.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds