Wskaźnik Put/Call (PCR)

Wskaźnik relacji opcji sprzedaż/kupno (Put/Call Ratio, PCR) to narzędzie analityczne obrazujące stosunek wolumenu opcji sprzedaży do wolumenu opcji kupna. Opcja put daje właścicielowi prawo do sprzedaży określonej ilości instrumentu bazowego po ściśle określonej cenie w określonym terminie. Opcje te znajdują zastosowanie jako forma zabezpieczenia w sytuacji przewidywanych spadków na rynku. Opcje call natomiast dają właścicielowi prawo od zakupu określonej ilości instrumentu bazowego po ściśle określonej cenie w określonym terminie. Opcje call mogą być stosowane jako forma zabezpieczenia w sytuacji przewidywanych wzrostów na rynku. Jeśli wartość PCR przekracza wartość 1 oznacza to, że wolumen opcji put jest wyższy niż wolumen opcji call.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds