Wskaźnik Zmiany (ROC)

Wskaźnik zmiany (ROC) to oscylator impetu. Wylicza on procentową zmianę ceny pomiędzy wybranymi przedziałami czasowymi. ROC porównuje cenę obecną z ceną sprzed n przedziałów (użytkownik sam dobiera sobie wartość n). Wyliczona wartość nanoszona jest na wykres w postaci linii oscylującej powyżej i poniżej linii zero. Analitycy techniczni stosują wskaźnik ROC w celu identyfikacji trendu lub identyfikacji sytuacji wykupienia bądź wyprzedania rynku.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds