Porównanie względnych sił

The Relative Strength Comparison (Porównanie względnej siły, RSC) to prosty wskaźnik obrazujący relatywną siłę badanego waloru względem tzw. waloru bazowego. Pozwala on traderom identyfikować silne i słabe walory. Wskaźnik ten przedstawia się w postaci ilorazu badanego waloru (mianownik) i waloru bazowego (dzielnik). Gdy wartości wskaźnika rosną oznacz to, że badany walor osiąga lepsze wyniki na rynku, niż walor bazowy. Sytuacja wygląda odwrotnie, gdy wartości wskaźnika maleją. Jeśli natomiast wskaźnik porusza się horyzontalnie, zmiany badanego waloru oraz waloru bazowego są takie same co do wartości i kierunku. Należy zaznaczyć, że lepsze wyniki badanego waloru nie oznaczają bynajmniej wyłącznie wzrostu jego notowań, ale również mogą wskazywać na mniejsze spadki w relacji do waloru bazowego: wskaźnik opisuje wyłącznie relatywną siłę porównywanych walorów. Traderzy najczęściej stosują to narzędzie do porównywania siły wybranych akcji w odniesieniu do odpowiedniego indeksu, ale można je stosować także do porównywania różnych klas aktywów w celu wyszukania silnego rynku. Wskaźnik ten zaleca się stosować w połączeniu z innymi technikami analitycznymi.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds