Prosta średnia krocząca (SMA)

Średnie kroczące wizualizują średnią cenę instrumentu finansowego w określonym przedziale czasowym. Istnieje kilka różnych typów średnich kroczących. Zazwyczaj różnią się one sposobem, w jaki różne punkty danych są ważone lub jakie nadawane jest im znaczenie. Prosta średnia krocząca (SMA) to nieważona średnia krocząca. Oznacza to, że każdy okres w zbiorze danych ma takie samo znaczenie i jest ważony w równym stopniu. Po zakończeniu każdego okresu najstarszy punkt danych zostaje odrzucony, a najnowszy jest dodawany do początku serii. Należy zauważyć, że ze wszystkich średnich kroczących, SMA jest najbardziej opóźnioną średnią względem ceny.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds