Wygładzona średnia krocząca (SMMA)

Wygładzona średnia krocząca (SMMA) jest podobna do Prostej Średniej Kroczącej (SMA), w tym, że stara się raczej zmniejszyć hałas niż zredukowaś opóźnienie. Wskaźnik SMMA bierze pod uwagę wszystkie ceny z poprzednich okresów. Poprzednie ceny nigdy nie są usuwane z obliczeń, jednak mają mały wpływ na średnią ze względu na małą wagę jaką mają przypisaną. Wygładzona średnia krocząca może być używana jako potwierdzenie trendu oraz wskazywanie obszarów wsparcia i oporu. Często stosowana jest w kombinajcji z innymi sygnałami i technikami analitycznymi.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds