Pring Special K

Wskaźnik Special K został opracowany przez Pringa i ma na celu pomiar impetu. Może być on stosowany do określania kierunku trendu głównego i jego punktów zwrotnych. Wskaźnik ten w zależności od zastosowania może mieć charakter wskaźnika wyprzedzającego, jak i opóźnionego. Narzędzie to może być również stosowane do zawierania transakcji krótkoterminowych. Konstrukcja Special K oparta jest na trzech zakresach czasowych: krótkoterminowym, średnioterminowym oraz długoterminowych. Wskaźnik ten powstaje w wyniku sumowania 12 prostych średnich kroczących, przy czym każda z tych średnich cechuje się własnym mnożnikiem lub wskaźnikiem tempa zmian. Special K Pringa pozwala na wyznaczanie linii trendowych i identyfikację przy ich pomocy punktów zwrotnych. Wskaźnik ten daje najlepsze rezultaty, gdy stosowany jest w kombinacji z innymi technikami analitycznymi.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds