TRIX

Wskaźnik TRIX używany jest w analizie technicznej w funkcji oscylatora impetu zmian cen. Jego konstrukcja bazuje na potrójnie wygładzonej wykładniczej średniej ruchomej. Kluczowe sygnały generowane przez TRIX to dywergencje i przecięcia linii sygnału.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds