Średnia dynamiczna dla zmiennych zakresów (VIDYA)

Średnia dynamiczna dla zmiennych zakresów (VIDYA) to wskaźnik opracowany przez Tushara Chande. Obliczenie tego wskaźnika jest analogiczne do wykładniczej średniej kroczącej (EMA) z tą różnicą, że wskaźnik ten dynamicznie dostosowuje zakresy czasowe na podstawie względnej zmienności cen. Większa zmienność oznacza większy nacisk na cenę i szybsze dostosowanie się VIDYA do zmian cen. Zmienność jest mierzona za pomocą oscylatora momentum Chande’a (CMO). Wskaźnik VIDYA stosuje się podobnie jak pozostałe wskaźniki oparte na średnich kroczących, przy czym zaleca się łączenie go z innymi wskaźnikami i technicznymi analitycznymi.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds