Zmienność

Wskaźniki oparte na zmienności to cenne narzędzia w analizie technicznej, gdyż informują o zmianach cen na rynku w określonym przedziale czasowym. Im szybciej zmieniają się ceny, tym większa jest zmienność danego rynku. Im ceny wolniej się zmieniają, tym zmienność danego rynku jest niższa. Zmienność ta jest mierzalna na podstawie historycznych zmian cen i może służyć do identyfikacji trendu. Zmienność także może informować o wykupieniu czy wyprzedaniu rynku (co oznacza odpowiednio przewartościowanie bądź niedowartościowanie danego instrumentu), które z kolei mogą wskazywać na zatrzymanie bądź odwrócenie trendu.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds