Wskaźnik Wolumenu

Wolumen (obrotów) określa liczbę instrumentów finansowych, które zmieniły właściciela, liczoną w ramach danego rynku w danym przedziale czasowym. Wolumen obrotów może odnosić się do akcji, kontraktów czy lotów. Dane dotyczące wolumenu są gromadzone i publikowane przez giełdy. Jest to jeden z najstarszych i najpopularniejszych wskaźników technicznych; najczęściej przedstawia się go na wykresie w postaci kolorowych słupków (słupek zielony oznacza wzrost wolumenu, a słupek czerwony - spadek wolumenu) oraz średniej ruchomej. Jest to jeden z nielicznych wskaźników pomijających cenę w wyliczeniach. Wysoka wartość wolumenu wskazuje na duże zainteresowanie danym instrumentem ze strony uczestników rynku i odwrotnie - niska wartość wolumenu oznacza małe zainteresowanie ze strony uczestników rynku.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds