Wskaźnik Vortex (VI)

Wskaźnik Vortex (VI) zbudowany jest z dwóch linii obrazujących pozytywne (linia VI ) oraz negatywne (linia VI-) zmiany trendu. Inspiracją dla twórców tego wskaźnika, Etienne'a Botes'a i Douglasa Siepmana, były ruchy wirowe wody. Wskaźnik Vortex ma relatywnie nieskomplikowane zastosowanie: jest używany przez traderów do identyfikacji momentu rozpoczęcia trendu. Przecięcie linii VI- (lub określonego kluczowego poziomu) przez linię VI może być interpretowane jako sygnał rynku byka. Przecięcie linii VI (lub określonego kluczowego poziomu) przez linię VI- może być natomiast interpretowane jako sygnał rynku niedźwiedzia. Te przecięcia stanowią kluczowe punkty zmiany trendu. Wskaźnik ten bywa najczęściej stosowany w połączeniu z innymi sygnałami.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds